12.6.06

Per la gent, sí


El nou Estatut es compromet amb la gent.
Proclama l'obligació dels poders públics de Catalunya de garantir la plena integració social i l'exercici, en condicions d'igualtat, de tots els drets de ciutadania per als joves, la gent gran, les dones i les persones amb discapacitats.
El nou Estatut conté un títol de drets on es reconeixen drets civils de les persones, de les diverses famílies, de la gent gran; drets socials en els àmbits de l'educació, la sanitat, els serveis socials, el treball, l'habitatge o el medi ambient; drets polítics i administratius a la participació o a l'accés als serveis públics; i drets lingüístics davant l'administració i en l'ensenyament, tot establint una autèntica igualtat entre el català i el castellà, i amb el reconeixement del caràcter co-oficial de l'aranès en el seu àmbit geogràfic.
És un Estatut que està a favor de la gent, dels seus àmbits d'autonomia personal, de les seves possibilitats de participació, del seu dret a la igualtat real, que significa que els poders públics han d'actuar per remoure els obstacles que s'hi oposen.
Potser és per això que la dreta s'hi oposa tan ferotgement.
Per això les esquerres, els qui estem a favor de la gent, hem de votar sí.

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home