26.6.08

Una cita / L


I am for freedom of religion, and against all maneuvers to bring about a legal ascendeny of one sect over another.

Thomas JEFFERSON (1743 - 1826)


(Estic per la llibertat de religió, i en contra de tota maniobra per donar qualsevol ascendent legal a una secta per sobre d'una altra.)


(Estoy por la libertad de religión, y en contra de toda maniobra para dar cualquier ascendente legal a una secta sobre otra.)

Etiquetas: , ,

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home