15.6.06

Per la joventut, sí


El nou Estatut es compromet amb els joves.

Estableix el dret a una educació de qualitat i a la igualtat en l'accés, mitjançant un sistema públic de beques. Indica que a les escoles de titularitat pública, l'ensenyament és laic.

Posa les condicions legals per a un treball digne i estable, obligant als poders públics a adoptar les mesures necessàries per a garantir els drets laborals i sindicals dels treballadors, impulsant polítiques d'ocupació plena, d'estabilitat i de formació.

Aposta pel dret a l'habitatge digne, obligant a la Generalitat a dictar les lleis necessàries per aquesta finalitat, així com l'obligació de facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant al generació de sòl i la promoció d'habitatge públic i protegit, amb una atenció especial als joves i els col.lectius més necessitats.

El nou Estatut està per l'emancipació dels joves, imposant a la Generalitat l'obligació de fer polítiques que els facilitin l'accés al món laboral i a l'habitatge, per tal que puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida, i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural.

Per això les esquerres, els qui creiem en la solidaritat entre generacions i en el futur de Catalunya, hem de votar sí.

1 Comentarios:

Blogger Laia Gomis dijo...

Molts són els motius que el proper diumenge 18 de juny em conduiran a posar la papereta del SÍ dins el meu sobre. Entre tots ells, aquest que apuntes en aquest article és un element prou important, com a jove que en el dia d'avui sóc però no penso egoistament perquè arribarà un dia en el qual deixaré de ser-ho considero essencial i molt rellevant que es parli d'un sector molt important de la societat com som els joves. Aquesta és una nova evidència que el Nou Estatut és un pas endavant i crec que qualsevol jove vol donar-lo i no quedar-nos anclats en el passat. Per la joventut, SÍ AL NOU ESTATUT

15/6/06 22:27  

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home