16.6.06

Per la dignitat de tothom, sí

Per la dignitat de tothom, i per la llibertat de cada persona, i pel dret a la diferència i a l'expressió pública de la diferència, i per la igualtat de tothom.

Deixem que avui parli directament el text de l'Estatut: "Catalunya és una comunitat de persones lliures per a persones lliures on cadascú pot viure i expressar identitats diverses, amb un decidit compromís comunitari basat en el respecta per la dignitat de cadascuna de les persones." (Preàmbul)

"Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientación sexual, i també han de promoure l'eradicació del racisme, de l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altre expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones." (Article 40,8)

Perquè volem una Catalunya on tothom sigui lliure, on el respecte a la diferència i el sentit de la igualtat siguin la base de la convivència, cal votar sí.

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home