17.2.06

L'ampliació de l'espai de la lluita

L'espai de la lluita per les idees i els ideals socialistes se m'ha eixamplat.

També l'espai per a la discussió, el debat, el diàleg. Se m'ha ampliat la possibilitat d'intercanvi, i d'aprendre dels altres.

Les sinèrgies produides per l'interacció de moltes persones que comparteixen un cert pensament socialista multipliquen les seves possibilitats d'actuació sobre la realitat.

Això és precisament el que proporciona la Red de Blogs Socialistas, animada per Enrique Castro des de Santiago de Compostela, xarxa que m'ha admés entre els seus més de seixanta membres.

Us recomano amb tota intensitat que visiteu aquesta xarxa i els blogs que la composen.