27.5.09

El model social europeu


El model social europeu consisteix, en essència, en l'existència d'un sistema que suposa una xarxa solidària que impedeix que les persones s'enfrontin totes soles a les incerteses relatives a la feina, la salut, l'habitatge, les condicions dignes de vida, etc.

Això, que pot semblar poc a qui hi viu immers i s'hi ha acostumat, és el resultat de llargues, dures i a voltes sangonoses lluites dels treballadors contra un sistema d'explotació immisericorde com el del capitalisme primitiu.

Com a resultat d'aquestes lluites tenim a Europa sistemes públics de previsió i de seguretat social; una regulació jurídica de les relacions de treball que incorpora els drets col.lectius i la defensa col.lectiva dels treballadors i mesures de protecció front al poder empresarial; sistemes públics i universals de salut i assistència sanitària; educació pública i sistemes de beques per a garantir l'accés a l'educació de tothom, etc.

Tot aquest conjunt, conquerit amb prous dificultats, no està assegurat per a sempre, ans al contrari. 

Els hereus dels qui s'oposaven a aquestes conquestes socials no s'han rendit de cap de les maneres, i les polítiques fonamentalistes ultraliberals malden per destruir la regulació laboral, trencar el mercat de treball, privatitzar la sanitat, l'educació i la seguretat social, tal com han fet quan han pogut a nivell estatals les Tatcher dels més diversos pelatges.

Les dretes tenen ara la majoria a Europa, per això hem vist l'impuls donat a directives clarament antisocials com, per exemple, la de les 65 hores de treball, que es va poder aturar precisament per la feina dels diputats europeus, encapçalats pel socialista espanyol Alejandro Cercas, que va aconseguir fer desaparèixer la directiva de l'agenda legislativa europea.

Per al manteniment i l'aprofundiment i modernització del nostre model social, del model social europeu que tan treballosament hem construït, cal que el nou Parlament europeu tingui una majoria d'esquerres.

Per això cal anar a votar el proper 7 de juny, i naturalment, cal votar esquerres, cal votar progressista, cal votar la llista socialista, que és la única amb possibilitats de formar un grup parlamentari potent en defensa del model social europeu.

Etiquetas: , , , ,

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home