27.2.10

Final d'etapa
Els més atents d'entre vosaltres, hipotètics lectors, haureu advertit la desaparició de dues dedicacions entre les que es descriuen al meu perfil d'aquest blog.

El final de dues etapes s'ha produït en ben poc temps, però de manera plenament independent, i amb lògiques diferents.

D'una banda he deixat de ser membre del Patronat de la Fundación Ramón Rubial - Españoles en el Mundo per desaparició de la Fundació en integrar-se en la Fundación Ideas, i constituïr-se dins de la mateixa un Instituto Ramón Rubial, sense òrgan de patronatge.

D'altra banda, he deixat de ser Vicepresident de l'ONG per al desenvolupament ACSUR-Las Segovias, per dimissió del càrrec. Com que a hores d'ara el contingut de la meva carta de dimissió de data 10 de febrer ja ha de ser coneguda per la Junta Directiva Estatal, que estava convocada per al matí d'avui, la transcric per tal que vosaltres pogueu conèixer també els motius de la meva dimissió:

"Madrid, 10 de febrero de 2010

Sr. D. Juan Guirado García

Estimado Presidente:

A buen seguro no te sorprenderá que te diga que tengo decidido desde hace ya cierto tiempo no concurrir al proceso electoral de renovación de cargos estatales de nuestra Asociación, que veo que se va a convocar en la Junta Directiva Estatal prevista para el próximo 27 de febrero.

Entiendo que en estos momentos es necesario tomar decisiones de gran calado e indudable influencia en la vida futura de ACSUR.

Estoy convencido de que tales decisiones competen legítimamente a quienes vayan a continuar dirigiendo la Asociación a través de la Junta Directiva Estatal, y me parece absolutamente inconveniente que quien, como yo, ha tomado ya la decisión de no permanecer en el cargo, participe en tales decisiones, influyendo con ello en la realidad de un futuro que no compartirá.

Por ello he decidido presentar ya mi renuncia al cargo de Vicepresidente y al de miembro de la Junta Directiva Estatal, así como a cualquier otro cargo ligado a los mismos que pudiera ostentar en la Asociación.

Te comunico, por tanto, mi cese con efectos al día de hoy en los referidos cargos, y te ruego lo pongas en conocimiento de la Junta Directiva Estatal.

Recibe un cordial saludo,

Jordi Pedret i Grenzner"

Significa això que hagin deixat d'interessar-me la solidaritat i la cooperació internacional? De cap de les maneres! El món és molt ample, i hi estic treballant com abans, però sense aquests càrrecs.

Etiquetas: , , ,

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home