20.10.07

Cridar l'atenció


Segons informa La Repubblica, algú que sembla actuar en nom d'una desconeguda Azione Futurista ha vessat colorant vermell a la conegudíssima i romana Fontana de Trevi. Sembla que la seva acció volia cridar l'atenció sobre alguna discrepància amb la Festa del Cinema que es desenvolupa a Roma, sota els auspicis de Walter Veltroni, flamant secretari general del nou nat Partito Democratico.

D'altres, en d'altres indrets, miren de cridar l'atenció sobre les seves discrepàncies en altres formes menys coloristes.

Etiquetas:

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home