19.3.09

Al Quds, víctima


D'entrada són 88 les cases del barri de Silwan que s'enderrocaran per motius administratius, en haver estat edificades sense els permisos municipals oportuns. Això seria quelcom absolutament normal en qualsevol administració municipal, si no fos que es tracta de Jerusalem, i allí res no és normal.

En efecte, totes les cases afectades són propietat de palestins i el motiu de la falta de llicència és que hi ha la sospita de que es troben en un paratge arqueològic, el que no sembla gens sorprenent en aquella ciutat. 

Tot comença a resutar més estrany si sabem que gairebé un 80 per 100 del terreny protegit com a zona verda o zona arqueològica es troba a Jerusalem Est, il.legalment annexada per Israel, i on la població és palestina d'una manera gairebé exclusiva, i que només el 20 per 100 restant de terrenys protegits es troben a Jerusalem Oest, de població més que majoritàriament jueva.

Cal tenir en compte, per acabar-ho d'entendre, que el número de llicències municipals de construcció donades a ciutadans jueus multiplica per deu les donades a ciutadans palestins en el conjunt del territori subjecte a l'alcaldia de Jerusalem, inclòs l'annexat il.legalment.

Tot això comporta una ben planificada variació de la composant poblacional de Jerusalem, que s'està judaïtzant a marxes forçades per mecanismes com aquests, junt amb l'adquisició de cases per colons jueus en barris àrabs i al gairebé desaparegut barri armeni, i d'altres formes d'expulsió de la població originària de la ciutat.

La notícia dels enderrocs ha coincidit amb la de que el Tribunal Suprem d'Israel ha autoritzat la represa d'una pràctica que semblava abandonada, com és l'enderroc de la casa familiar de les persones declarades culpables de terrorisme, càstig col.lectiu per a tota la família del condemnat, que sembla poc compatible amb un sistema jurídic civilitzat i més propi del bàrbar sistema del dret penal de l'enemic.

En tots aquests casos, Al Quds - el Jerusalem àrab - és la víctima en profit exclusiu de Yerushalayim - el Jerusalem jueu - i buscant la desaparició de Jerusalem, ciutat feta plural en tots els seus aspectes per la història.

Etiquetas: , ,

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home