29.10.08

Mai!

Aquest cop ha estat a Somàlia. Asha Ibrahim Duhuhulow ha estat lapidada fins a la mort acusada d'adulteri.

La lapidació és una forma cruel d'execució, en la que es produeix una degradació moral extrema per la participació de diverses persones, normalment les que es consideren ofeses, en la mort de la persona.

No es tracta, però, de la crueltat del sistema, tot i que ens revolta especialment. Es tracta de que la pena de mort no és mai justificable.

No hi ha cap raó per a matar com a càstig. La justícia es converteix en venjança que rebaixa els executors a la condició moral del pitjor dels delinqüents.

No a la pena de mort, mai, per a ningú!

Etiquetas: , ,