7.7.08

Vertigen

El coneixement de vàries llengües és bo, sense discussió. Usar-les i poder-les usar totes en llibertat és igualment bo, em sembla que també sense discussió.

Enfrontar la gent usant la llengua com a mer instrument polític és dolent, sigui on sigui que es faci.

Portar l'enfrontament i l'exclusió lingüística a l'extrem de mirar d'impedir que desenes de milers de francoparlants puguin votar, o no, candidats francoparlants i obligar-los a elegir exclusivament entre candidats flamencs és quelcom més que dolent.

Trencar el territori brusel.lès, clarament compacte, per a aconseguir aquesta finalitat és quelcom més que irresponsable. Fer-ho usant exclusivament els vots dels diputats flamencs i amb el desacord total i ple dels diputats francoparlants va força més enllà de la mera irresponsabilitat.

Tot plegat produeix una frisança estranya que, quan veiem el lleó de Flandes associat a la creu celta, es converteix en vertigen.

Etiquetas: , ,

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home