27.12.07

Una mostra de tolerància


Reconec que no m'agraden els arbres de Nadal. Hi estic en contra per raons ecològiques, i del punt de vista estètic cada cop suporto menys la galopant carrincloneria amb que se'ls acostuma a guarnir.

Quelcom diferent és, em sembla, l'opinió publicada per Yossi Paritzky el 26 de desembre de 2007 (17 de Tevet de 5768) al prestigiós diari israelià Yedioth Aronoth en un article titulat "Christmas tree isn't Jewish" (L'arbre de Nadal no és jueu).

És ben cert que l'arbre de Nadal no és jueu, ni cristià, ni musulmà, ni budista, ni taoista. Això és indiscutible, altre cosa són les conclusions que en treu l'articulista.

Sosté Paritzky que els qui compren arbres de Nadal i celebren aquestes festes no tenen dret a instal.lar-se a Israel a l'empara de la Llei del Retorn, i fonamenta la seva tesi no en raons religioses sinó en raons polítiques, que raona a bastament. Segons ell es tracta que els nous ciutadans israelians, per a poder ser-ho, han de demostrar la seva adhesió a la tradició i a les formes jueves, i considerar-se part integrant del projecte sionista d'un Estat basat excloentment en una determinada identitat jueva assumida de forma ineludible.

A jutjar per aquesta mostra de tolerància sembla que, per desgràcia, encara queda molt camí a recórrer per a arribar a l'adopció d'unes normes de conducta i de convivència realment democràtiques i no discriminatòries a Israel.

Etiquetas: ,

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home