15.9.07

Una cita / XXXIII
Educate and inform the whole mass of the people... They are the only sure reliance for the preservation of our liberty.

Thomas Jefferson (1743-1826)

(Educar i informar a tot el conjunt del poble... aquesta és l'única seguretat per la preservació de la nostra llibertat)


(Educar e informar a todo el conjunto del pueblo... ésta es la única seguridad para la preservación de nuestra libertad)

Etiquetas: ,

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home