1.12.06

CiU contra l'autonomia

Ahir al Ple del Congrés dels Diputats, CiU es va manifestar virulentament en contra de la Llei de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, que va ser aprovada per amplíssima majoria.

Aquesta llei, impulsada pel govern socialista, posa els sólids fonaments de la quarta pota de l'estat del benestar, després de l'educació, la sanitat i les pensions universals.

Aquesta llei tindrà una incidència directa en la vida d'unes 330.000 persones que a Catalunya necessiten ajuda per a afermar la seva autonomia personal, i en la vida de les famílies que ara es troben en situació d'haver de dedicar la majoria del seu temps i esforços a tenir cura d'aquestes persones. Com a beneficis afegits, és una veritat indiscutida que crearà un nombre molt considerable de llocs de treball, i que la majoria d'aquests seran ocupats per dones, amb el que això suposa d'incorporació al món del treball regular i d'enfortiment del sistema de la Seguretat Social.

La llei de promoció de l'autonomia personal crea un nou dret subjectiu, exigible davant els tribunals, de rebre l'atenció social marcada en el text. Reconeix la dignitat de les persones afectades, que no hauran de demanar el favor, sinò que podran exigir el dret.

Contra tot això, amb embolicats i incerts arguments competencials, s'ha manifestat CiU, que prefereix, és clar, els xecs que va prometre en la recent campanya electoral catalana.

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home